THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI CHỢ TOÀN CẦU (GLOBALEXPO)

Ông. Trần Quang Vinh

Điện thoại: 024 3755 3414 Máy lẻ: 103

Fax: 024 3755 3415

Di động: 0983 109 909

Email: quangvinh@globalexpo.com.vn

Bà. Nguyễn Phương Linh

Điện thoại:  024 3755 3414 Máy lẻ: 106

Fax: 024 3755 3415

Di động: 0902 222 084

Email: phuonglinh@globalexpo.com.vn

Bà. Nguyễn Thanh Thủy

Điện thoại: 024 3755 3414 Máy lẻ: 105

Fax: 024 3755 3415

Di động: 0903 402 363

Email: thanhthuy@globalexpo.com.vn

Ông. Nguyễn Hoàng Thanh

Điện thoại: 024 3755 3414 Máy lẻ: 107

Fax: 024 3755 3415

Di động: 0943 631 075

Email: nguyenthanh@globalexpo.com.vn

TRUNG TÂM THÔNG TIN HÓA CHẤT QUỐC GIA TRUNG QUỐC (CNCIC)  

Ms. Jessica

Điện thoại: 0086-13521816307

Email: lijiang@cncic.cn

Ms.Cindy

Điện thoại: 86-10-64419372

Email: cuiwj@cncic.cn